BSP Energetska borza, d. o. o.

Z nenehnim RAZVOJEM BORZNEGA TRGOVANJA krepimo transparentnost energetskega trga, finančno varnost udeležencev trga ter učinkovitost izrabe proizvodne, distribucijske in prenosne energetske infrastrukture.

Udeležencem slovenskega borznega trga zagotavljamo visokokakovostne in celovite storitve likvidnega, konkurenčnega in preglednega borznega trga z električno energijo, kar jim zagotavlja varnost pri trgovanju ter zmanjšuje njihova tveganja in stroške. Uveljavili smo se tudi kot regionalni center za izvedbo dolgoročnih avkcij. Skoraj 40 članom borze ponujamo trgovanje na različnih tržnih segmentih, in sicer na:

  • trgu za dan vnaprej,
  • trgu znotraj dneva in
  • izravnalnem trgu

Prihodnja usmeritev

  • Rast obsega trgovanja na domačem trgu na vseh borznih segmentih in razvoj novih borznih produktov.
  • Diverzifikacija prek uvedbe novih produktov in avkcijskega centra za dolgoročne nakupe in prodaje električne energije.
  • Uveljavljanje dobrih praks upravljanja in razvoj odnosov med zaposlenimi.

Naši rezultati(podatki za leto 2017)

Poslovanje

Sredstva:
10,98 mio. EUR
Kapital:
2,90 mio. EUR
ROE:
20,7 %
ROA:
5,6 %
Dodana vrednost na zaposlenega:
135.891 EUR
Vrednost neto finančne poravnave:
več kot 340 mio. EUR

Trgovanje

Skupni obseg trgovalnega volumna (trgovanje za dan vnaprej, trgovanje znotraj dneva in na izravnalnem trgu):
7,53 TWh
Organizacija dolgoročnih avkcij po meri za dolgoročne produkte za družbi ELES in SODO.

Izobraževanje

Svoje člane in druge zaposlene v energetskem sektorju izobražujemo za utrditev in nadgraditev znanja o trgovanju z električno energijo.
Izvajamo dve vrsti izobraževanj:
  • izobraževanja za borzne posrednike in
  • delavnice po meri podjetja.
50 %

Lastništvo

BSP Energetska borza, d. o. o., je v 50-odstotni lasti družbe ELES.

Mejniki našega delovanja

2018:
v sodelovanju z družbami ELES, SODO in TALUM vzpostavljen BSP regionalni center za izvedbo dolgoročnih avkcij; praznujemo 10. obletnico ustanovitve.
2016:
spajanje trgov na slovensko-avstrijski meji za dan vnaprej in začetek implicitnega dodeljevanja prenosnih zmogljivosti znotraj dneva na slovensko-italijanski meji.
2015:
Agencija za energijo določi družbo BSP za imenovanega operaterja trga z električno energijo (IOTEE) za izvajanje enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva v Republiki Sloveniji.
2012:
začetek trgovanja znotraj dneva in hkrati omogočeno trgovanje tudi na izravnalnem trgu (ELES, Borzen).
2011:
začetek spajanja trgov na slovensko-italijanski meji; implicitno dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za dan vnaprej.
2012:
začetek trgovanja znotraj dneva in hkrati omogočeno trgovanje tudi na izravnalnem trgu (ELES, Borzen).
2016:
spajanje trgov na slovensko-avstrijski meji za dan vnaprej in začetek implicitnega dodeljevanja prenosnih zmogljivosti znotraj dneva na slovensko-italijanski meji.
2011:
začetek spajanja trgov na slovensko-italijanski meji; implicitno dodeljevanje prenosnih zmogljivosti za dan vnaprej.
2015:
Agencija za energijo določi družbo BSP za imenovanega operaterja trga z električno energijo (IOTEE) za izvajanje enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva v Republiki Sloveniji.
2018:
v sodelovanju z družbami ELES, SODO in TALUM vzpostavljen BSP regionalni center za izvedbo dolgoročnih avkcij; praznujemo 10. obletnico ustanovitve.

Geografska prisotnost družbe BSP Energetska borza, d. o. o.

Preverite