Stelkom, d. o. o.

ZAGOTAVLJAMO VRHUNSKE ITK-storitve poslovnim uporabnikom na tehnično najkakovostnejšem hrbteničnem omrežju.

Napredne rešitve po meri za poslovne odjemalce

Naročnikom omogočamo visoko razpoložljivost in zanesljivost ITK-storitev ter uporabo naprednih tehnologij. Ustvarjamo rešitve po meri, smo fleksibilni in profesionalni. Osredotočeni smo izključno na segment poslovnih odjemalcev, ki jim pogodbeno zagotavljamo najvišjo raven kakovosti storitev.

Prihodnja usmeritev

 • Investicije v širitev optičnih omrežij lastnikov na hrbteničnem in dostopovnem delu ter implementacija prenosnih sistemov za povečanje izkoriščenosti obstoječega omrežja in zmanjšanje stroškov najema TK-omrežij in storitev pri zunanjih dobaviteljih.
 • Implementacija storitve kolokacije za odprte bazne postaje, ki bo zagotavljala dolgoročne stabilne prihodke.
 • Nadaljevanje vzpostavitev vozlišč v sosednjih državah za nadgradnjo povezljivosti v globalno komunikacijsko okolje.

Naši rezultati(podatki za leto 2017)

Poslovanje

Skupni prihodki:
6.545.283 EUR
Čisti dobiček:
183.515 EUR
Osredotočenje na strateški marketing s cilji:
 • implementacije storitev z dodano vrednostjo,
 • vzpostavitve sistema za centralni pregled TK-infrastrukture,
 • postati nosilec razpolaganja in
  upravljanja s TK-infrastrukturo drugih imetnikov in ponudnikov IKT-resursov, ki so v neposredni lasti države.

Razvoj

Nadgradnja portfelja z novima globalnima IP tranzit ponudnikoma:
 • globalni operater TATA: vzpostavitev 10G povezave,
 • globalni operater Telecom Italia –Sparkle: vzpostavitev 1G povezave.
Investicijska vlaganja na področjih:
 • nadgraditve zmogljivosti družbenic,
 • implementacije portala Stelkom, ki bo uporabnikom omogočal vpogled v parametre,
 • povezave in spremljanje aktivnosti v vseh fazah prodajnega procesa, implementacije in zagotavljanja storitve,
 • odprtje mednarodnih POPov (POP – Point Of Presence − kolokacija): Zagreb, Milano, Beograd, Sarajevo in Frankfurt.
Sodelovanje v mednarodnem raziskovalnem projektu slovensko-japonskega partnerstva NEDO.
56 %

Lastništvo

Stelkom, d. o. o., je v 56-odstotni lasti družbe ELES.

Mejniki našega delovanja

2016:
vzpostavitev prve odprte bazne postaje za storitev kolokacije v Zagradu pri Celju.
2016–2018:
aktivno sodelujemo pri izvajanju mednarodnega projekta NEDO.
2007:
vstop na mednarodno tržišče z vzpostavitvijo vozlišča na velikem mednarodnem stičišču – Dunaju. Vzpostavitev brezžičnega širokopasovnega radijskega omrežja na območjih z največjo gostoto poseljenosti.
2005–2018:
izvajamo telekomunikacijske storitve za enega od globalnih ponudnikov ITK-storitev v naši regiji − BRITISH TELECOM.
2003–2018:
postanemo eden od najpomembnejših nosilcev državne telekomunikacijske infrastrukture HKOM in ARNES.
2005–2018:
izvajamo telekomunikacijske storitve za enega od globalnih ponudnikov ITK-storitev v naši regiji − BRITISH TELECOM.
2016–2018:
aktivno sodelujemo pri izvajanju mednarodnega projekta NEDO.
2003–2018:
postanemo eden od najpomembnejših nosilcev državne telekomunikacijske infrastrukture HKOM in ARNES.
2007:
vstop na mednarodno tržišče z vzpostavitvijo vozlišča na velikem mednarodnem stičišču – Dunaju. Vzpostavitev brezžičnega širokopasovnega radijskega omrežja na območjih z največjo gostoto poseljenosti.
2016:
vzpostavitev prve odprte bazne postaje za storitev kolokacije v Zagradu pri Celju.

Geografska prisotnost družbe Stelkom, d. o. o.

Preverite