Stelkom, d. o. o.

ZAGOTAVLJAMO VRHUNSKE ITK-storitve poslovnim uporabnikom na tehnično najkakovostnejšem hrbteničnem omrežju.

Napredne rešitve po meri za poslovne odjemalce

Naročnikom omogočamo visoko razpoložljivost in zanesljivost ITK-storitev ter uporabo naprednih tehnologij. Ustvarjamo rešitve po meri, smo fleksibilni in profesionalni. Osredotočeni smo izključno na segment poslovnih odjemalcev, ki jim pogodbeno zagotavljamo najvišjo raven kakovosti storitev.

Prihodnja usmeritev

 • Investicije v širitev optičnih omrežij lastnikov na hrbteničnem in dostopovnem delu ter implementacija prenosnih sistemov za povečanje izkoriščenosti obstoječega omrežja in zmanjšanje stroškov najema TK-omrežij in storitev pri zunanjih dobaviteljih.
 • Implementacija storitve kolokacije za odprte bazne postaje, ki bo zagotavljala dolgoročne stabilne prihodke.
 • Nadaljevanje vzpostavitev vozlišč v sosednjih državah za nadgradnjo povezljivosti v globalno komunikacijsko okolje.

Naši rezultati(podatki za leto 2020)

Poslovanje

Skupni prihodki:
7.390.750 EUR
Čisti dobiček:
180.586 EUR
Osredotočenje na strateški marketing s cilji:
 • implementacije storitev z dodano vrednostjo,
 • vzpostavitve sistema za centralni pregled TK-infrastrukture,
 • postati nosilec razpolaganja in
  upravljanja s TK-infrastrukturo drugih imetnikov in ponudnikov IKT-resursov, ki so v neposredni lasti države.

Razvoj

Nadgradnja porftelja z:
 • zagotavljanjem komunikacijskih resursov za Smart Grid
 • tehnologijami videoanalitike, biometrije, fiber sensing-om
 • SD-WAN omrežjem
Investicijska vlaganja na področjih:
 • lastnega DWDM omrežja
 • novih mednarodnih POP-ov (POP – Point Of Presence − kolokacija): Sarajevo in Frankfurt.
 • vzpostavljanja infrastrukture, ki bo lahko nemoteno zagotavljala delovanje omrežja 5G (bazne postaje, optični vodi)
 • gradnje temeljne prenosne infrastrukture in storitev
 • IoT, AI
 • novih storitev upravljanja omrežij 
 • varnosti (PAM, DDOS, DNS)
 • nadgradnje jedrne opreme, vzpostavljanje vmesnega » EDGE« agregacijski nivo 
 • nadgradnje IT infrastrukture
56 %

Lastništvo

Stelkom, d. o. o., je v 56-odstotni lasti družbe ELES.

Geografska prisotnost družbe Stelkom, d. o. o.

Preverite