TALUM, d. d., Kidričevo

Z aluminijem SOUSTVARJAMO PRIHODNOST.

Višja dodana vrednost z inovativnostjo in razvojnimi partnerstvi

Strateška usmeritev skupine TALUM je vitka, energijsko učinkovita in okolju prijazna proizvodnja in predelava aluminija. V svetovnem merilu se uvrščamo med najučinkovitejše proizvajalce elektroliznega aluminija in aluminijevih zlitin.

Pri proizvodnji drogov dosegamo rast z drogovi nestandardne kakovosti z višjo dodano vrednostjo. Na področju rondelic za tubni in dozni program se uvrščamo med največje in tehnološko najnaprednejše proizvajalce na svetu. Pomemben temelj naše rasti je razvoj proizvodnje ulitkov, kjer smo poleg segmenta nizkotlačnega in gravitacijskega litja uspešno vstopili tudi na področje visokotlačnega litja aluminijastih produktov. Z razvojem novih tehnoloških rešitev zagotavljamo kontinuirano rast proizvodnje toplotnih prenosnikov in svojo prisotnost iz hladilniške tehnike širimo tudi v druge dejavnosti.

V okviru razvojno-raziskovalno-inovacijskega središča in v sodelovanju z zunanjimi partnerji nadgrajujemo razvoj novih materialov, proizvodov in tehnoloških rešitev. Naše osrednje konkurenčne prednosti so znanje, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih. Pomembni gradniki naše uspešnosti so sodelovanje in ustvarjanje sinergij z zunanjimi partnerji, vitki in učinkoviti procesi ter kultura dosežka.

Prihodnja usmeritev

 • Nadgradnja inovativnosti in razvoja v vseh segmentih poslovanja, s poudarkom na elementih trajnosti in digitalizacije.
 • Osredotočenje na povečanje števila sodelavcev kot posledica rasti proizvodnje in prodaje.

Naši rezultati(podatki za leto 2020)

Poslovanje

Poslovni prihodki:
266 mio. EUR
Čisti dobiček poslovnega leta:
51.440 EUR
EBITDA:
14,3 mio. EUR
Investicijska vlaganja v višini:
8,3 mio. EUR

Proizvodnja in prodaja

Proizvodnja in prodaja izdelkov iz aluminija:
117.090 ton,
od tega:
 • proizvodnja in prodaja
  rondelic:
  37.053 ton letno,
 • polovična proizvodna zmogljivost proizvodnje elektroliznega aluminija:
  50.185 ton,
 • razvoj procesa predelave in proizvodov z višjo dodano vrednostjo prek nakupa primarnega in odpadnega aluminija.

Infrastruktura in znanje

Vzpostavitev razvojno-inovacijskega središča za sistematično izvajanje ciljno usmerjenega raziskovalnega dela in spodbujanja inovacij,
digitalizacija procesov in razvoj pametne tovarne 5.0,
TALUM-ova šola znanja za zagotavljanje zadostnega števila zaposlenih z ustreznimi znanji.
86 %

Lastništvo

TALUM, d. d., Kidričevo je v 86-odstotni lasti družbe ELES.

Geografska prisotnost družbe TALUM, d. d., Kidričevo

Preverite