TALUM, d. d., Kidričevo

Z aluminijem SOUSTVARJAMO PRIHODNOST.

Višja dodana vrednost z inovativnostjo in razvojnimi partnerstvi

Strateška usmeritev skupine TALUM je vitka, energijsko učinkovita in okolju prijazna proizvodnja in predelava aluminija. V svetovnem merilu se uvrščamo med najučinkovitejše proizvajalce elektroliznega aluminija in aluminijevih zlitin.

Pri proizvodnji drogov dosegamo rast z drogovi nestandardne kakovosti z višjo dodano vrednostjo. Na področju rondelic za tubni in dozni program se uvrščamo med največje in tehnološko najnaprednejše proizvajalce na svetu. Pomemben temelj naše rasti je razvoj proizvodnje ulitkov, kjer smo poleg segmenta nizkotlačnega in gravitacijskega litja uspešno vstopili tudi na področje visokotlačnega litja aluminijastih produktov. Z razvojem novih tehnoloških rešitev zagotavljamo kontinuirano rast proizvodnje toplotnih prenosnikov in svojo prisotnost iz hladilniške tehnike širimo tudi v druge dejavnosti.

V okviru razvojno-raziskovalno-inovacijskega središča in v sodelovanju z zunanjimi partnerji nadgrajujemo razvoj novih materialov, proizvodov in tehnoloških rešitev. Naše osrednje konkurenčne prednosti so znanje, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih. Pomembni gradniki naše uspešnosti so sodelovanje in ustvarjanje sinergij z zunanjimi partnerji, vitki in učinkoviti procesi ter kultura dosežka.

Prihodnja usmeritev

 • Nadgradnja inovativnosti in razvoja v vseh segmentih poslovanja, s poudarkom na elementih trajnosti in digitalizacije.
 • Osredotočenje na povečanje števila sodelavcev kot posledica rasti proizvodnje in prodaje.

Naši rezultati(podatki za leto 2017)

Poslovanje

Poslovni prihodki:
350 mio. EUR
Čisti dobiček poslovnega leta:
2,7 mio. EUR
EBITDA:
23,9 mio. EUR
Investicijska vlaganja v višini:
16,9 mio. EUR

Proizvodnja in prodaja

Proizvodnja in prodaja izdelkov iz aluminija:
skoraj 150.000 ton,
od tega:
 • proizvodnja in prodaja
  rondelic:
  36.000 ton letno,
 • polna proizvodna zmogljivost proizvodnje elektroliznega aluminija:
  84.500 ton,
 • razvoj procesa predelave in proizvodov z višjo dodano vrednostjo prek nakupa primarnega in odpadnega aluminija.

Infrastruktura in znanje

Vzpostavitev razvojno-inovacijskega centra za sistematično izvajanje ciljno usmerjenega raziskovalnega dela in spodbujanja inovacij,
optimizacija in nadgradnja energetske infrastrukture,
TALUM-ova šola znanja za zagotavljanje zadostnega števila zaposlenih z ustreznimi znanji.
86 %

Lastništvo

TALUM, d. d., Kidričevo je v 86-odstotni lasti družbe ELES.

Mejniki našega delovanja

2015–2018:
nova strategija s poudarkom na donosnosti z inovativnostjo in začetek projekta vzpostavitve visokotlačnega kokilnega litja aluminija; zabeležena rekordna proizvodnja in prodaja rondelic.
2006–2007:
ustanovitev nove delovne enote Ulitki in ulitje prvega ulitka na gravitacijskem livnem stroju.
2001–2004:
zaključek druge faze modernizacije proizvodnje primarnega aluminija z izgradnjo elektrolizne hale C2 ter izgradnja sodobne livarne livarskih zlitin.
1988–1992:
prva faza modernizacije proizvodnje primarnega aluminija z izgradnjo elektrolizne hale C1 z novo tehnologijo predpečene anode. TALUM se umesti med najsodobnejše proizvajalce aluminija.
1981:
začetek proizvodnje ozkih in širokih aluminijastih trakov in žice, nato rondelic in izparilnikov.
1954:
iz elektrolizne peči priteče prvi aluminij, leto pozneje se začne redna proizvodnja.
1981:
začetek proizvodnje ozkih in širokih aluminijastih trakov in žice, nato rondelic in izparilnikov.
2001–2004:
zaključek druge faze modernizacije proizvodnje primarnega aluminija z izgradnjo elektrolizne hale C2 ter izgradnja sodobne livarne livarskih zlitin.
2015–2018:
nova strategija s poudarkom na donosnosti z inovativnostjo in začetek projekta vzpostavitve visokotlačnega kokilnega litja aluminija; zabeležena rekordna proizvodnja in prodaja rondelic.
1954:
iz elektrolizne peči priteče prvi aluminij, leto pozneje se začne redna proizvodnja.
1988–1992:
prva faza modernizacije proizvodnje primarnega aluminija z izgradnjo elektrolizne hale C1 z novo tehnologijo predpečene anode. TALUM se umesti med najsodobnejše proizvajalce aluminija.
2006–2007:
ustanovitev nove delovne enote Ulitki in ulitje prvega ulitka na gravitacijskem livnem stroju.

Geografska prisotnost družbe TALUM, d. d., Kidričevo

Preverite