Skupina ELES

je aktivno vpeta v delovanje, vodenje in strateški razvoj slovenskega, širšega regionalnega in evropskega elektroenergetskega prostora.

Dejavnosti naših družb segajo od

  • prenosa električne energije in podpore trgovanju z njo,
  • energetsko učinkovite in prožne proizvodnje aluminija in izdelkov iz aluminija ter
  • do razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologij v podporo digitalizaciji elektroenergetike.
V skupini ELES razvojno in poslovno sodelujemo z deležniki v domačem ter v širšem evropskem in mednarodnem okolju. Učinkovito obvladujemo izzive prihodnjega razvoja oskrbe z električno energijo.
Sinergije živimo na vsakodnevni ravni ter z uresničevanjem dolgoročnih strateških usmeritev posameznih družb in celotne skupine. Delujemo poslovno ambiciozno in trajnostno naravnano, zato ustvarjamo vrednost za naše ključne deležnike na kratki in dolgi rok.

“Razvijamo prenosno omrežje prihodnosti.”

mag. Aleksander Mervar,
direktor družbe ELES, d. o. o.
mag. Aleksander Mervar

“Z razvojem borznega trgovanja krepimo transparentnost energetskega trga.”

mag. Anže Predovnik,
direktor družbe BSP Energetska borza, d. o. o.
mag. Anže Predovnik

“Z aluminijem soustvarjamo prihodnost.”

Marko Drobnič,
predsednik uprave družbe TALUM, d. d.
Marko Drobnič

“Poslovnim uporabnikom zagotavljamo vrhunske ITK-storitve.”

Igor Maher,
direktor družbe Stelkom, d. o. o.
Igor Maher

Ključni kazalniki poslovanja (podatki za leto 2017)

Poslovanje

Čisti prihodki od prodaje:
523,7 mio. EUR
Čisti poslovni izid poslovnega leta:
20 mio. EUR
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT):
31,6 mio. EUR
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA):
76,1 mio. EUR
Kapital:
366,3 mio. EUR
Bilančna vsota:
807,5 mio. EUR

Investicije

Investicijska vlaganja:
67,4 mio. EUR

Zaposleni

Število zaposlenih dne 31. 12. 2017:
1.963

Podatki veljajo za skupino ELES, ki jo sestavljajo obvladujoča družba ELES, d. o. o., ter odvisni družbi TALUM, d. d., in Stelkom, d. o. o.
BSP, d. o. o., je skupaj obvladovana družba, za katero ne opravljamo polne konsolidacije, ampak konsolidacijo po kapitalski metodi.

Vloga v energetskem prostoru

Skupina ELES sooblikuje razvoj slovenskega, regionalnega in evropskega elektroenergetskega ekosistema, s svojimi industrijskimi aktivnostmi pa sega tudi globalno. Naše dejavnosti so nepogrešljive za zanesljivo oskrbo odjemalcev z električno energijo.

Ključne sinergije in projekti sodelovanja med družbami v skupini ELES

Ključne sinergije in projekti sodelovanja med družbami v skupini ELES

ELES - BSP

Avkcije po meri

Izvajamo avkcije po meri za nakup električne energije:

  • za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju,
  • za izvajanje terciarne regulacije frekvence.

Integracija borznega trga

Upravljamo projekte integracije slovenskega borznega trga v enotni evropski trg z elektriko na segmentih trgovanja:

  • za dan vnaprej (na vseh mejah slovenskega elektroenergetskega sistema),
  • znotraj dneva (projekt XBID – razvoj tehnologij in postopkov za izvajanje enotnega spajanja trgov znotraj dneva).

ELES - TALUM

Prilagajanje odjema

Dinamično upravljamo naš odjem električne energije:

  • odzivamo se na potrebe elektroenergetskega omrežja in prispevamo k stabilnosti prenosnega sistema električne energije,
  • družbi ELES kot sistemskemu operaterju prenosnega omrežja ponujamo aktivno podporo v primeru potreb po izravnavah pretokov električne energije ob nestabilnostih v omrežju.

Projekt FutureFlow

Koordiniramo mednarodni raziskovalni projekt FutureFlow

ELES - Stelkom

Sinergije elektroenergetskega in TK-omrežja

Prepoznavamo in krepimo sinergije elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja: razvejano optično omrežje lastnikov družbe Stelkom obsega tri tisoč kilometrov optičnih kablov, vgrajenih v strelovodne vrvi, ovitih okoli faznega vodnika daljnovoda, obešenih na daljnovodnih stebrih ali položenih v kabelsko kanalizacijo.

Projekt NEDO

Sodelujemo v mednarodnem raziskovalnem projektu slovenskojaponskega partnerstva NEDO, največjem infrastrukturnem projektu vzpostavitve pametnega omrežja v Sloveniji, ki ga vodi in koordinira družba ELES.

Stelkom - TALUM

Telekomunikacijske rešitve

Družba Stelkom družbi TALUM zagotavlja celovite telekomunikacijske rešitve za potrebe njenega poslovanja. Skupaj smo uvedli sodobno IP-centralo 3CX, ki temelji na operacijskem sistemu Windows in deluje v virtualnem okolju.

TALUM - BSP

Avkcije za nakup

Izvajamo avkcije za nakup električne energije za potrebe družbe TALUM.

Skupina ELES ustvarja vrednost na naslednjih strateških področjih

Delovanje, vodenje in razvoj elektroenergetskega sistema
Zaposleni
Družba in okolje
Ekonomika poslovanja
Znanje in inovacije

Geografska prisotnost družbe Skupina ELES

Preverite